Djurhälsoexperter ser ingen nytta med fixering av suggor

2:03 min

Det bör fortsätta att vara förbjudet för grisbönder att rutinmässigt fixera suggor bakom så kallade skyddsgrindar i Sverige eftersom det inte räddar livet på fler smågrisar. Det anser de experter som utvärderat ett svenskt pilotförsök. 

- Det var ingen skillnad mellan om suggan var fixerad eller inte. Därför är vår rekommendation att man inte ska göra det.

Det säger Per Wallgren, som är statsveterinär och professor i djurhälsa vid SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt och SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.

Han är en experterna som på uppdrag av Jordbruksverket nu utvärderat de undantag från djurskyddsreglerna som Sveriges Grisföretagare ansökt om.

I dag är det inte tillåtet i Sverige att stänga in suggor bakom skyddsgrindar mer än i undantagsfall och då bara i några få dagar. I andra länder i Europa, till exempel Danmark, fixeras suggor rutinmässigt och betydligt längre perioder.

Branschorganisationen Svenska Pig har testat att fixera suggor i Sverige i upp till fem dagar i en pilotstudie som omfattade tusentals suggor på tolv anonyma svenska gårdar. Suggorna kunde då stå och ligga men inte vända sig. Försöket har ifrågasatts av veterinärer och forskare och frågan om fixering har skapat debatt.

Och expertutvärderingen av pilotstudien visar nu att skyddsgrindar inte räddar fler smågrisar från att klämmas ihjäl av suggorna, säger statsveterinären och djurhälsoprofessorn Per Wallgren.

- Jag tycker att det här är ett bra betyg åt svensk djurhållning som den är.

- Suggan är ju rimligtvis mer komfortabel om hon inte är fixerad, vilket hon ju är i stora delar av Europa. Så vi är ju lite unika på det här i Sverige och det är vi rätt stolta över, säger Per Wallgren.

Och grisbonden Staffan Olofsson i Eskelhem är inte förvånad över vad experterna kommit fram till. Han fixerar själv enstaka stökiga suggor som annars skulle riskera att bita ihjäl sin avkomma.

- Men rutinmässiga fixeringar tycker jag inte att det finns behov av, och absolut inte någon längre tid, säger han.

Jordbruksverket ska nu besluta om grisföretagare ska få fixera suggor och även om andra undantag från djurskyddsreglerna som Sveriges Grisföretagare ansökt om i ett så kallat Kontrollprogram.