Inte ett enda trainee-jobb tillsatt på Gotland

2:11 min

Ungdomsarbetslösheten är högre på Gotland än i resten av riket. Ändå har inte ett enda trainee-jobb tillsatts på Gotland.

Satsningen på så kallade trainee-jobb ser ut att gå trögt. Det gäller hela landet såväl som på Gotland. Enligt statistik som SVT tagit fram från Arbetsförmedlingen har storsatsningen hittills bara lett till ett enda traineejobb i hela Sverige, sedan satsningen lanserades i augusti.

Traineejobben handlar om att få ut ungdomar i arbete. Det rör sig om jobb som kombineras med utbildning.

Det var ett av Socialdemokraternas viktigaste vallöften 2014; att ingen ung under 25 år skulle gå arbetslös mer än 90 dagar. Det talades om "90-dagarsgarantin", där unga lovades utbildning, praktik eller jobb inom tre månader.

Så föddes trainee-jobben, ursprungligen ett förslag från SSU men Socialdemokraterna gjorde ungdomarnas sak till sin, och det talades om att skapa 32 000 nya jobb för unga.

Partiet talade om ett "offensivt jobbmål" och gick före valet ut och lovade att 90-dagarsgarantin skulle genomföras vid regeringsskifte.

"Genomförandet av garantin innebär en riktad investering om 6 miljarder kronor. Sammanlagt kommer 50 000 nya jobb, praktik- och utbildningsplatser skapas inom ramen för 90-dagarsgarantin." Så stod det i ett pressmeddelande från Socialdemokraterna den 26/8-14.

Men nu har prognoserna för antalet jobb skrivits ned.

Enligt Arbetsförmedlingens oktobersiffror om arbetsmarknadsläget på Gotland, är 567 ungdomar mellan 18 och 24 år inskrivna på Arbetsförmedlingen. Det motsvarar 16,3 procent - motsvarande siffra för riket är 13,3 procent.

Men "logistiken" kring trainee-jobben är ännu inte riktigt riggad på Gotland. Tina Ersson säger att de just nu lägger grunden för att traineejobben skall kunna tillsättas från 2016 och framåt istället.

Hon säger att målet på Gotland nu är mellan 15 och 30 trainee-jobbplatser. "Det är en väldigt ambitiös satsning vi gör", säger Arbetsförmedlingens chef på ön, Tina Ersson. Men vi måste få ihop arbetsplatser, med utbildningsplatser med motiverade unga som vill ta del av den här möjligheten - och det kräver en hel del förarbete, säger hon.

-Jag skulle säga att det finns ett jätteintresse från arbetsgivare inom vård och omsorg och det finns säkert många unga som skulle vilja ta det här steget. Nu gäller det att få ihop "traineejobbskombinationen", säger Ersson.

Trainee-jobben bygger ju på att den unga skall jobba upp till halvtid - hos någon arbetsgivare som kan få 85 procent av lönekostnaden betald. Men den unga skall ju samtidigt få utbildning inom det aktuella jobb-området

Inger Svenserud är chef på Arbetsmarknadsenheten vid Kompetenscentrum i Visby, där de nu också är med och försöker lägga grunden för att få till utbildningar som kan bädda för trainee-jobben.

-Just nu arbetar vi med att försöka hitta formerna för trainee-platser, men också för utbildningskontrakt, vilket också är en aktivitet för att hitta praktikplatser. Poängen är kombinationen av jobb, utbildning och praktikplatser, säger Inger Svenserud.