Brist på praktikplatser och vårdlärare - "flaskhals" för traineejobb

1:04 min

Vården och omsorgen behöver traineejobben. Det anser Maud Haag som vill utbilda så många undersköterskor det bara går.

Trots att över fem hundra ungdomar på Gotland är arbetslösa, har inga trainee-jobb tillsatts på ön.

Trainee-jobben är en kombination av arbete och utbildning.

I ett faktablad från Arbetsförmedlingen till arbetsgivare beskrivs traineejobben gälla "inom välfärdssektorn, till exempel inom sjukvården, på skolor, på äldreboenden, på fritidshem eller med personer som har en funktionsnedsättning". Det går också att anställa en trainee inom "bristyrken".

Arbetsgivaren kan få 85 procent av lönekostnaden betald under ett år. Men den anställda kan bara jobba halvtid - för den unga förväntas också förkovra sig på en "reguljär yrkesutbildning". Utbildningen måste vara på minst 25 procent inom trainee-jobbets yrkesområde.

Och det är en mix som inte var helt färdigblandad när satsningen på trainee-jobb lanserades.

Utbildningsledaren för yrkesutbildningar på Gotland, Maud Haag, säger att det saknas både praktikplatser och vårdlärare som skulle behövas för att ge unga entré på arbetsmarknaden, till exempel inom vården och på äldreboenden.

- Vi vill utbilda så många vi någonsin kan, men vi har inte vårdlärare och praktikplatser - det är där "flaskhalsarna" finns, säger hon.