Beredskap för nya båtflyktingar

1:38 min

Gotlands länsstyrelse är beredd på att flyktingar kan försöka ta sig direkt till ön.

Sveriges införande av gränskontroller i Skåne och Västra Götaland kan öka sannolikheten för att flyktingar tar sig till Sverige direkt via båtar till svenska stränder. Det kan för Gotlands del innebära flyktingbåtar direkt hit, så som skedde på 1990-talet under Balkankrisen, säger Mats Lagerkvist, som är kris- och beredskapshandläggare på Gotlands länsstyrelse.

- Man har väl märkt redan i helgen att gränskontrollerna gav effekt. Det är ett minskat antal asylsökande till Sverige. Om flyktingströmmen ändrar riktning åt ett östligare håll är det ju inte helt otänkbart med ett scenario där flyktingarna skulle kunna komma över Östersjön. Men just nu finns inget som tyder på att så är fallet.

Mats Lagerkvist säger att man diskuterat i ett tidigt skede hur man ska agera, i samband med GotSam-samarbetet.

- Vi har gjort bedömningen att om det skulle bli så kommer det inte som en fullständig överraskning.

Vad består beredskapen i?

- Alltså i dag finns ingen beredskap. Vi har diskuterat scenariot för det. Det som är positivt är att Migrationsverket upprättar ett lokalt kontor här på Gotland i början av december, vilket underlättar om det kommer flyktingar som vill söka asyl.