Sjuksköterskornas forskning i fokus på Gotland

1:35 min

Visby lasarett lyfter fram sjuksköterskornas forskning och startar lunchföreläsningar där de senaste rönen inom vårdvetenskap presenteras.

Sjuksköterskan Ann-Kristin Carlsson är en av dem som tagit initiativet. Hon har själv disputerat med en avhandling om hur patienter upplever att vara vakna under operation, som hon har berättat om på en av lunchföreläsningarna. 

- Vi ville skapa ett forum för sjuksköterskor att träffas och diskutera vad som är aktuellt inom forskningen och kunna använda det i vården av våra patienter på Gotland, så vi hoppas att det här ska få fortleva.

Sedan en tid arbetar hon med vårdutveckling på Visby lasarett och har i och med det sökt projektpengar från sjukvårdens forskningsfond till de vårdvetenskapliga lunchföreläsningarna.

Dessa ska hållas ungefär en gång i månaden och kallas för vårdvetenskapliga lunchmöten. Än så länge har det, förutom avhandlingen om patienters operationsupplevelser, presenterats nya rutiner för hur vården kan dokumentera hur man förhindrar trycksår, undernäring och fallskador.

En av dem som ska berätta om sina studier är Erika Liljegren som är specialistsjuksköterska inom akutvård på Visby lasarett. Hon har forskat om kvinnor och mäns olika vistelsetid på akutmottagningen, en undersökning hon gjorde på ett sjukhus på fastlandet. Hon hoppas nu att hennes erfarenheter och studier ska kunna komma till nytta och utveckla den gotländska vården.

- Det känns jätteroligt att bli upplyft och inbjuden att redovisa sin uppsats och bra att få vara med och utveckla arbetssätt och driva vården framåt, säger Erika Liljegren.

För Visby lasarett kan det här projektet också ge andra positiva effekter, tror Lotta Lohrén som är resursområdeschef inom slutenvården. Det kan leda till att fler söker jobb som sjuksköterska på Gotland.

- Jag tror det är väldigt intressant för många sköterskor att det finns en möjlighet, att det finns en hel del omvårdsforskning även här.