Region Gotland investerar pensionsmedel i oljebolag

2:10 min

Region Gotland vill vara en ekokommun men placerar miljontals kronor i aktiefonder som investerar i fossila bolag.

Bland de bolag regionen investerar i finns flera av världens största oljebolag som Exxon och BP.

Tomas Lundgren som är restauranglärare på Wisbygymnasiet vill inte att Region Gotland ska investera pensionspengar i den här typen av bolag.

- Med tanke på att regionen ska vara en ekokommun så tycker jag att det är rent åt helvete för att vi ska visa framfötterna på det här.

Han tycker att Region Gotland måste ha råd att göra hållbara satsningar för framtiden och uppmanar politikerna att våga sätta ner foten.

I Region Gotlands placeringspolicy för pensionsmedel som antogs 2012 står det att regionen ska ta etisk hänsyn för att bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Bland annat ska miljöaspekter ska vägas in. I förslaget till nytt miljöprogram är ett av målen att Gotland ska vara "en världsledande ö-region som visar vägen till ekologisk hållbarhet".

Samtidigt har regionen drygt 22 miljoner kronor i en fond där det amerikanska oljebolaget Exxon Mobil är bland de största innehaven. Nära 4 miljoner kronor finns i en fond som investerat i petroleumbolaget BP.

Det är Regionstyrelsens ansvar att se till att de anställdas pensionspengar placeras i fonder som följer regionens policy. Men regionrådet och miljöpartisten Isabel Enström säger att hon inte kände till att en del av pengarna investeras i fossila bolag.

- Nej det visste jag inte. Det var inte riktigt vad jag hade förväntat mig utifrån att vi har en policy om hur vi ska placera pensionsmedlen.

Flera av de så kallade "etiska" fonder som Region Gotland investerat i satsar på oljebolag. Isabel Enström konstaterar att det ändå är Regionstyrelsen som har ansvaret att hålla koll på vilka bolag som ingår i de fonderna.

Kommer ni att se över det här?

- Ja absolut.

Sveriges Radio har granskat 117 kommuner och 15 landsting. De flesta, närmare hundra, av de granskade kommunerna och landstingen har tagit fram egna klimatmål där de vill begränsa sin klimatpåverkan genom att använda mindre fossila bränslen som olja, kol och gas.

Samtidigt har samtliga av de granskade landstingen och regionerna och hälften av de granskande kommunerna med egna kapitalinvesteringar, miljontals kronor i fonder där oljebolag som Shell, BP, Gazprom och Lundin Petroleum ingår.