Tjugotal tjänster i skolan kan försvinna

1:41 min

Barn- och utbildningsnämnden på Gotland har beslutat om besparingar på omkring 8 miljoner kronor för förskola och skola, genom att sänka skolpengen.

Besparingarna fördelas genom att förskolan får nästan 3 miljoner kronor mindre i skolpeng, fritidsverksamheten får 700.000 kronor mindre, förskoleklasserna 400.000 kronor mindre och grundskolan 4,2 miljoner mindre i skolpeng. Det kan innebära att ett tjugotal tjänster försvinner. Även särskolan får en neddragning på omkring 3 miljoner kronor.

Besparingarna är ett resultat av det sparkrav på en procent som gått ut till alla politiska nämnder. Per barn handlar det om 1000 kronor för barn i förskolan och 700 kronor per elev i högstadiet. Förutom detta ska Kulturpedagogiskt centrum spara 300.000 kronor.

Utöver detta ska 3,6 miljoner kronor sparas på adminstrativa tjänster inom barn- och utbildningsförvaltningen, vilket innebär att 6,5 tjänster försvinner, bland annat de som hanterar personalfrågor. Det handlar då om vakanta tjänster och pensionsavgångar. Neddragningen görs i och med att barn- och utbildningsförvaltningen slås ihop med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Enligt nämndens ordförande, vänsterpartisten Brittis Benzler, måste alla bidra till att omfördela pengar till sjukvården.