Ingen förlikning i rederitvist

Det blev ingen förlikning när Destination Gotland och Trafikverket träffades i Stockholms Tingsrätt i en långvarig tvist.


Det handlar om att rederiet vill ha drygt 20 miljoner mer i ersättning från Trafikverket, och hänvisar till en protokollsanteckning.

Men den är inte bindande anser Trafikverket och säger nej.

När tvisten ska upp till förhandling i tingsrätten är ännu inte bestämt, men troligen blir det inte förrän till våren 2016