Säpo: Höjd hotnivå i hela Sverige

Säpo höjer hotnivån när det gäller terrorism riktad mot Sverige. Hotnivån har höjts från 3 till 4 på en 5-gradig skala.

Sveriges Radios direktrapportering om terrorberedskapen

Det innebär att hotnivån nu är hög i hela landet.

Beslutet baserades på underlag från Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) som ansvarar för att ta fram hotbildsbedömningar för Sverige.

Chefsåklagaren vid Riksenheten för säkerhetsmål har också inlett en förundersökning gällande förberedelse till terroristbrott.

Polisen har gjort bedömningen att allmänheten tills vidare inte påverkas av de polisiära åtgärderna.

"Man kan känns sig trygg i Sverige men allmänheten kommer att märka en höjd polisnärvaro på publika platser", säger Mats Löving, chef vid Polismyndighetens nationella operativa avdelning, NOA.