Beslut om Bungetäkten kan dröja ett år till

2:15 min

Processen om Nordkalks tänkta stentäkt i Bunge kan fördröjas ytterligare ett år, om den återigen pausas i väntan på Högsta Förvaltningsdomstolens dom.


Nordkalk vill att Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva om regeringens beslut att peka ut Natura 2000-områden är olagligt. Därför vill Nordkalk att den pågående processen i Mark- och miljööverdomstolen vilandeförklaras, pausas, i väntan på den domen.

Petra Bergman, beredningschef på Högsta Förvaltningsdomstolen, säger att det brukar ta nio månader och ibland ett år att innan en dom kommer.

– Vi har som intern målsättning att föredra målet inom nio månader från det att det kom in. Så en relativt lång tid från nu kan man räkna med. Och ibland kan det även ta längre tid, säger Petra Bergman.

På Högsta förvaltningsdomstolen har Nordkalks ansökan om att pröva om regeringens beslut om att utse nya Natura 2000-områden är olagligt nyligen kommit in och just hamnat hos en handläggare på Petra Bergmans enhet. Hon säger att det som spelar in hur lång tid ett mål tar är hur komplext och omfattande det är.

– Det beror till viss del på vad vi har för arbetsbelastning i övrigt och om det är några andra mål som behöver prioriteras. Och sen målats karaktär. Just det här målet är, som jag förstått, ett ganska omfattande mål, säger Petra Bergman.

Samtidigt har domstolsprocessen i Mark- och miljööverdomstolen om Nordkalks tänkta stentäkt i Bunge återupptagits efter regeringens Natura 2000-beslut.

Men om det blir som Nordkalk vill, att den återigen pausas i väntan på Högsta Förvaltningsdomstolens dom, kan det alltså dröja nio månader eller mer innan målet fortsätter och huvudförhandlingen kan äga rum.

Eva Feldt, kommunikationschef på Nordkalk, säger att bolaget räknat med att det tar så lång tid och att det är väldigt viktigt för bolaget att få regeringens beslut undanröjt innan processen fortsätter.

– Ja, för oss är ju det viktiga att Högsta Förvaltningsdomstolen nu prövar det här målet och upphäver regeringens beslut. Det ser vi som en förutsättningen innan tillståndsprocessen i Mark- och miljööverdomstolen kan fortsätta.

Är det också en förutsättning för att ni ska kunna få bryta sten i Bunge?

– Ja, vi ser ju att det här beslutet som regeringen fattade att utpeka Bungetäkten som Natura 2000 ändrar förutsättningarna för att vi ska få ett slutligt tillstånd med de villkoren som gör att det går att bryta kalk. Därför anser vi att det är viktigt att Högsta Förvaltningsdomstolens process får löpa ut först innan tillståndsprocessen fortsätter i Mark- och miljööverdomstolen.

Så för er är det så viktigt regeringens beslut är undanröjt innan processen fortsätter?

– Ja, absolut.

Idag ska Nordkalks motparter lämna sina synpunkter om domstolsprocessen ska pausas eller inte. Hittills har Gotlands Botaniska förening, Svenska Botaniska föreningen och Föreningen Bevara Ojnareskogen svarat att de tycker att målet inte ska vilandeförklaras.

Region Gotland har inget emot att målet vilandeförklaras och Miljö- och hälsoskyddsnämnden har valt att inte komma med några synpunkter alls.