Jesper Skalberg till riksdagens EU-nämnd

Den gotländska riksdagsledamoten Jesper Skalberg Karlsson, Moderaterna, tar plats bland suppleanterna i riksdagens EU-nämnd.

Antalet suppleanter i nämnden utökas och det innebär att Skalberg får en av platserna.

Även Gotlands andra riksdagsledamot Hanna Westerén, Socialdemokraterna, är sedan tidigare suppleant i EU-nämnden.