Flyktingbarn och elever får leka på separata tider

3:21 min

De asylsökande barnen i Garda får sedan torsdagen komma och leka på lekplatsen vid skolan. Men bara när de andra eleverna är inne i skolhuset.

- Rektorn har begärt att barnen ska ha vaccinationer och hälsokontroll innan de får vara med svenska barn, säger Hajdar Aljanabi.

Han har nyss kommit som flykting till Garda och är en av tre pappor som har tagit med sina barn för att leka på skolgården. I en timme får de leka varje dag medan de andra eleverna är inne i skolan.

Beslutet att separera flyktingbarn från andra barn på skolgården möts av oförstående från hälso- och sjukvården. Anna Levin är barnhälsoöverläkare och en av dem som kommer att genomföra hälsokontroller av just hitkommande flyktingar på Gotland. 

Anna Levin anser att det tvärtom finns många fördelar med att låta flyktingbarnen komma i kontakt med de gotländska barnen för att underlätta integration och få dem att må bättre. Hon säger att det inte finns något som talar för ökad smittorisk och hänvisar till Folkhälsomyndigheten, som gått igenom tänkbara smittsamma sjukdomar och graderat alla till "låg risk".

Region Gotlands smittskyddsläkare Sven Montelius konstaterar att beslutet att sära på flyktingbarn och andra barn i en lekpark, inte har föregåtts av något resonemang med sjukvården om saken. "Det hade varit bra att kontakta oss, säger han, innan man gick ut och agerade i onödan." 

Anna Levin tycker att det inte heller för föräldrar finns anledning att vara rädda för smittorisk för deras barn.

Rektorn säger till P4 Gotland att det är ett missförstånd att barnen inte får leka med varandra.

– Det jag menade var att jag uppfattat att de asylsökande barnen inte kan börja skolan innan de genomgått en hälsoundersökning.

Men enligt hälso- och sjukvården på Gotland så stämmer inte detta. De asylsökande barnen är enligt smittskyddsläkare tillåtna att börja skolan innan de genomgått hälsokontroll.

Rektorn på Garda skola säger nu också att anledningen att barnen separeras på skolgården ska vara att det blir logistiskt svårt att ha både skolbarn och andra barn på skolgården samtidigt.