Ekonom: För mycket fokusering på ekonomi i kulturfrågor

1:01 min

Det är för mycket fokusering på ekonomi och tillväxt när man pratar om kultur, tycker Emma Stenström, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Emma Stenström är verksam inom en forskargrupp som studerar just sambanden mellan kultur och ekonomi. Men även om hon är kritisk till fokuseringen på ekonomi och tillväxt när man pratar om kultur, så menar hon ändå att det finns samband. Kultur skapar en kreativ och innovativ miljö som gynnar företagande - men det är ett indirekt samband som är svårt att mäta.

Lördag 21 november arrangerar Region Gotland en inspirationsdag med rubriken Kulturdriven tillväxt. Hur kan kulturen bidra till öns utveckling och målet att bli Årets tillväxtkommun, frågar man sig?