Skolsköterskan: Hälsokontroll är inte obligatoriskt

1:01 min

De flyktingbarn som kommer till Gotland behöver inte gå igenom en hälsoundersökning innan de får börja skolan. Hälsoundersökningen är frivillig.

Eva Sandin som är förste skolsköterska på Gotland säger att det inte finns några restriktioner om att de asylsökande barnen måste genomgå en hälsoundersökning innan det får skrivas in i skolan.

– Däremot är det bra att vi finns med när det är inskrivningssamtal därför att vi ska kunna informera om det som erbjuds, säger Eva Sandin.