Hårt kritiserade Gneab avvecklas

Region Gotlands helägda dotterbolag Gneab, det vill säga Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB, ska avvecklas.

Anledningen är att bolaget inte längre äger några fastigheter. Dessutom har det varit brister i ägarstyrningen och bolaget anses ha lidit skada av kritiken efter försäljningen av fastigheten Hantverket där regionen förlorade omkring 15 miljoner kronor och som fick till följd att regionstyrelsens ordförande socialdemokraten Åke Svensson avgick.

Gneab äger i sin tur det bolag som äger kongresshallen i Visby samt turistbolaget Inspiration Gotland. Dessa båda bolag föreslås nu placeras direkt under Region Gotland.

Förändringarna är planerade till årsskiftet