Pigge vill bygga bostäder i Lokrume

Det finns planer på att bygga 80 hus med 126 uthyrningsdelar vid Nyplings i Lokrume. Bakom planerna står Visby Invest AB som ägs av Pigge Werkelin.

Bolaget Visby Invest skriver till byggnadsnämnden att behovet av nya bostäder är tämligen akut, bland annat med tanke på att försvaret ska utöka sin verksamhet på ön.

Det tänkta bostadsområdet ligger på båda sidor om länsväg 148. De hus som föreslås är kedjehus med möjlighet till två uthyrningsdelar per hus.

I den planskiss som lämnats till regionen finns också lekplatser, en multisportplan samt möjlighet till odling, och djurhållning så som höns eller bikupor.