Nya regler för sjukresor

Nya bestämmelser för sjukresor börjar gälla på Gotland från 12 september 2016. 

Bestämmelserna innebär att alla som är i behov av sjukresa kommer att erbjudas gratis buss med anslutningsresa.

De som har särskilda medicinska skäl kommer att erbjudas serviceresa med taxi till sjukvårdsinrättning.

För att serviceresa ska utgå ska medicinska skäl kunna styrkas. "Skäl så som; tid på dygnet, tidsbesparing, sociala omständigheter eller för individen ekonomiska skäl ska inte beaktas vid bedömningen. Inte heller väntetid eller tillgång till kollektivtrafik ska beaktas."

Om man reser med buss i kollektivtrafiken eller med privatbil kan man ansöka om reseersättning i efterhand.

Sjukresa skall dock alltid ske med billigaste färdsätt för att vara berättigad till ersättning.

Region Gotland om de nya bestämmelserna