Söker tillstånd för Stadskampen

Filmbolaget Eventkompaniet ansöker om tillstånd att få sända Stadskampen i TV4 från Strandgärdet i Visby 31 augusti till 4 september.

Det innebär att det bland annat kommer att sändas musik fram till klockan tio på kvällen.

Miljö- och hälsoskyddskontoret har inga synpunkter på tv-sändningen men företaget måste hålla sig inom gällande bullergränser. Scen och högtalare ska placeras så att versamheten vid Visby lasarett påverkas så lite som möjligt.

Och kommer det att vara någon form av försäljning av livsmedel i samband med tv-sändingen så krävs det även tillstånd för det.