Vatten från reningsverket kan göra nytta på fotbollsplaner

2:29 min

Det finns planer på att dra en ledning från utloppet på reningsverket i Visby, för att förhindra att vattnet bara flödar ut i havet. Kanske skulle det istället kunna användas för bevattning - av t ex fotbollsplaner.

-Med stor glädje! Det är ett kretsloppstänk som faller oss alla ganska väl på läppen. Om vi nu kan göra det här utan att vi riskerar få med oss bakterier så är det ett ypperligt sätt att återanvända det vattnet på, säger förvaltningschefen Patric Ramberg.

Beslutet om en förstudie för att bygga ett bräckvattenverk i Visby var det senaste stora ekonomiska draget i tekniska nämnden. Prislappen ännu suddig, men 100 miljoner är en siffra som figurerat. Ytterligare stora summor kommer att behöva satsar i jakten på bra dricksvatten.

Det ser ut att kunna kosta mellan 10 och 12 miljoner att på nytt öppna fyra vattentäkter som varit stängda av olika skäl; i Alva, Vibble, Lojsta och Klinte. Då skulle regionen slippa pumpa vatten söderut från Visby - något som sker nu, 1 000 m3/dygn.

Tekniska nämnden har vänt, vridit och värderat många förslag på hur Gotlands vattenförsörjning skall förbättras. Ett fortsatt sparande, förstås. Att nyttja kalkbrott som reservoarer, samla och rena dagvatten, anlägga våtmarker, rena spillvatten... Till och med "vattenledning från fastlandet", "chartra tankfartyg /pråm" har funnits på listan över utvägar.

Att hitta "nytt vatten" på Gotland är angeläget och utöver de befintliga täkterna talas det också om att hitta nya tänkbara vattenfyndigheter. Det letas. I slutet på året får tekniska nämnden en rapport från SGU med besked om var det kan tänkas finnas vatten, säger Tommy Gardell, ordförande i tekniska nämnden.

- Vi ser ju att det kan finnas olika vattenflöden. SGU hjälper också regionen att se om det vore möjligt att tillföra någon våtmark i närheten av befintliga vattentäkter för att förstärka tillrinning dit, säger Gardell.