Med värmen kommer alger

Den senaste veckans kalla och blåsiga väder har gjort att de alger som tidigare varit synliga vid ytan nu har blandats runt i havet.

Men när vinden nu avtar och det soliga vädret återkommer så ökar risken för ytansamlingar av alger, speciellt i norra Östersjön och runt Gotland.

Det går inte att skilja ofarliga alger från dom giftiga.

Därför är rådet att undvika bad på de platser där vattenytan täcks av yttäckande alger eller där vattnet är kraftigt grumlat av algtrådar med blågrön eller gulbrunaktig färg.