Allting i modern tappning

En modern variant på Alltinget i Roma genomfördes igår på Roma kungsgård.

Flera representanter från olika myndigheter och organisationer som till exempel kommun, länsstyrelse och hembygdsföreningar fanns med för att diskutera landsbygdsfrågor.

Det handlade bland annat om fastighetspriser, utlokalisering och lanthandelns överlevnad.

Jonas Svensson från regeringens landsbygdskommitté sa bland annat att samverkan borde vara bättre på Gotland med tanke på närheten och att Gotland är så pass litet.