Ny ordförande i Karlsöklubben

Lennart Lindgren som idag är vd i Karlsö Jagt- och Djurskyddsförening föreslås även bli ordförande i Karlsöklubben. Han efterträder Laila Modin som lämnar uppdraget efter sex år.

Till nya ledamöter och ersättare i styrelsen föreslås också Petter Rimfors och Katarina Struve Orleifsson.

Val av den nya styrelsen görs vid bolagsstämman på Karlsö i slutet av augusti.