Vill skydda Närs fyr

Närs fyr är en av sex fyrar i landet som kan komma att bli förklarade som byggnadsminnen.

Annars går det trögt för Riksantikvarieämbetet att få fler fyrar byggnadsminnesförklarade.

Sjöfartsverket säger nej till det flesta av de 28 fyrar som Riksantikvarieämbetet föreslagit, rapporterar TT.

Verket står i dag för kostnaderna för de flesta av det 40-tal fyrar som redan är minnesskyddade och går bara med på att sex fyrar blir nya byggnadsminnen

Däribland alltså fyren i När på sydöstra Gotland.

Sjöfartsverket säger nej till det flesta av de 28 fyrar som Riksantikvarieämbetet föreslagit, rapporterar TT.

Verket står i dag för kostnaderna för de flesta av det 40-tal fyrar som redan är minnesskyddade och går bara med på att sex fyrar blir nya byggnadsminnen

Däribland alltså fyren i När på sydöstra Gotland.