Nya gymnasister får besked

Intagningen till gymnasieskolorna på Gotland för nästa läsår är nu klar. Det finns drygt 800 platser på de kommunala gymnasieskolorna och Donnergymnasiet har 255 platser i Klintehamn och 80 i Slite.

De elever som inte erbjudits plats på nationellt program kommer att erbjudas plats på det individuella programmet på Trojaborggymnasiet.

Nytt för i år är att 16 av de intagna eleverna på Fordonsprogrammet är garanterade plats på transportteknisk inriktning till år 2. Övriga väljer inriktning på vårterminen i år 1.

Det finns 39 lediga platser i de kommunala gymnasieskolorna.

På de fristående Donnergymnasierna finns lediga platser på samtliga program i Slite och på Estetiskt program - bild o form och Naturvetenskapsprogrammet i Klintehamn.

Alla som fått intagningsbesked ska nu skicka int svarskort före den 15 juli.