Högskolan går mot trenden

För första gången på över tio år minskar antalet anställda vid landets universitet och högskolor. Men Högskolan på Gotland går mot trenden och ökar istället antalet anställda mest i landet - med 14,8 procent. Det visar en rapport från Högskoleverket och Statistiska centralbyrån (SCB).

Antalet anställda vid landets universitet och högskolor har minskat med 800 heltidspersoner på ett år. Det är första gången på över tio år som personalstyrkan minskar istället för att öka.

Rapporten visar att det Högskolan på Gotland har nyanställt 22 personer under de senaste två åren.