Glesbygdspengar når inte målet

Det spenderas miljarder på regional utvecklingspolitik. Men pengarna ger ingen mätbar effekt.

Det hävdar statliga Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) som i en ny utvärdering slår fast att den nya regionala utvecklingspolitiken inte når sina egna mål.

-Problemet är att politikerna inom regering och riksdag dels inte anger målen för arbetet tillräckligt tydligt. Men också att arbetet är spritt på alldeles för många aktörer, säger Göran Hallin, planeringschef på ITPS.

För fyra år sedan gjordes den svenska regionalpolitiken om. Fokus skulle läggas på utvecklingsarbete och tillväxt för hela landet och mindre på stöd åt utsatta regioner. Bakgrunden var att det mellan det svenska EU-inträdet 1995 och 2000 via EU:s så kallade strukturfonder spenderats 17 miljarder kronor på regional utveckling.

-Men pengarna fick ingen mätbar effekt, säger Göran Hallin, till TT.