Hemligt kommunalt stöd

Gotlands kommun behöver inte lämna ut handlingar som rör kommunens stöd till Stig ”Pigge” Werkelin för utveckling och marknadsföring av äventyr och upplevelser.

Kammarrätten i Stockholm har avslagit en begäran om att få ta del av alla såna kommunala handlingar.

Det är Bernt Enderborg i Vänge som driver ett företag som marknadsför Gotland på internet, som vill veta om kommunens stöd också gått till att utveckla ett bokningssystem.

Kommunstyrelsen har tidigare sagt nej till en begäran om att lämna ut handlingarna och Kammarrätten gör samma bedömning och ändrar inte det överklagade beslutet.