Fårösundsföretagare besvikna på Vasallen

Företagarna och hyresgästerna på gamla KA3-området i Fårösund är besvikna över att de inte fick möjlighet att köpa området av Vasallen.

I Radio Gotland på tisdagsmorgonen sa verkställande direktören för Vasallen att hyresgästerna först erbjudits att köpa området.

Men det stämmer inte säger styrelseordförande för Filmateljén Stefan Skoog. Han menar att om företagarna på Kustparken hade fått erbjudandet hade de velat bilda ett konsortium för att köpa området.