Jordbruksministern om betframtid

De gotländska betodlarna har träffat jordbruksminister Ann-Christin Nyqvist, för att tala om betodlingens framtid.
Enligt jordbruksministern kan betodlingen i framtiden att producera socker till andra ändamål än livsmedel.

Enligt det förslag som EU-kommissionen lagt fram kommer ju ersättningen till betodlarna att minska med cirka 40 procent, och odlarna är oroliga för att näringen ska slås ut.

Ann-Chistin Nyqvist sade bland annat att man diskuterat vad som går att göra utifrån miljö- och landsbygdsstödet, och att det är mycket möjligt att sockerbetor blir en lönsam gröda även i fortsättningen, men kanske inte som livsmedel, utan som förnyelsebar energikälla .