Räddningspådrag i Sanda

Just nu pågår en räddningsaktion vid Vivesholmar i Sanda.

Det är en kalv som gått ut i viken där och som fastnat i den leriga bottnen och inte kan ta sig därifrån. Räddningstjänsten har ryckt ut för att få loss kalven.