Bidrag till Soundsister

Projektet ”Soundsister” får upp till 185 000 kronor i regionalt utvecklingsstöd från Gotlands kommun.

”Soundsister” ska jobba för att det blir fler kvinnor inom musik- och ljudbranschen, och att skapa fler förebilder som kan inspirera unga kvinnor att göra otraditionella yrkesval och driva sina egna företag eller projekt.

Man hoppas att snart kunna etablera ett resurscentrum på Gotland för kvinnor inom musikbranschen.