Försök med 30 km/h vid bussen

Gotland är ett de län där Vägverket vill testa sänkt hastighet vid busshållplatser i samband med på- och avstigning för passagerare.

Testet införs i januari nästa år och ska sen pågå till juni månad.

Övriga försökskommuner är Kristianstad, Linköping, Luleå och Örnsköldsvik.