Internationell sjöräddningsövning

I  månadsskiftet augusti-september genomförs en större sjöövning i Östersjön. 

19 fartyg från sju östersjöländer ingår i övningen där en påhittad kollision mellan en färja och en oljetanker inträffar och 10 000 ton olja läcker ut i havet.

Svenska Kustbevakningen leder övningen som kommer att pågå under tre dagar.