Protester mot utbyggnaden av Vitvär

Flera personer överklagar utbyggnaden vid Vitvärs semesterby i Ardre.

Enligt de som klagar håller stugbyn på att förvandlas till en husvagnscamping. De hävdar nu att kommunen brutit mot plan- och bygglagen när byggnadsnämnden gav tillstånd till en utbyggnad,  utan att höra vad grannarna tyckte.

De klagande ställer nu ett antal frågor som de vill att länsstyrelsen svarar på.