Dålig arbetsmiljö på Garda skola

Bättre kontroll av fläktarna och bättre rutiner när det gäller hot och våld i skolan - det är vad Arbetsmiljöverket kräver av de ansvariga vid Garda skola efter att ha inspekterat skolan i slutet av juni.

Senast den 30 september skall skolan redovisa hur arbetsmiljön skall bli bättre.