Succékampanj mot alkohol får pengar

Kampanjen ”Varannan vatten”, som Gotlands kommun genomförde första gången förra sommaren och som syftade till att minska berusningsdrickandet, har nu fått 100 000 kronor av Alkoholkommittén.

Pengarna kommer från den del av statsbudgeten som har hand om alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder.

Den totala kostnaden för kampanjen ”Varannan vatten” förra året blev 377.000 kronor.