Centerkvinnor protesterar mot nedläggning i Hemse

När och Lau Centerkvinnor protesterar mot nedläggningen av korttidsenheten i Hemse. På korttidsenheten finns patienter som är färdigbehandlade på lasarettet, men för sjuka för att kunna flytta hem.

Att flytta verksamheten från Hemse till Visby innebär onödiga kostnader anser centerkvinnorna som inte heller tycker att man ska riva upp en fungerande verksamhet. De anser också att servicen på södra Gotland försämras om enheten läggs ner.