Oroliga för buller och lukt vid A7

Flera personer överklagar kommunens detaljplan på A7-området där en ny återvinningscentral ska byggas.

Det är dels de boende i bostadsrättsföreningen Skäran vid Trädgårdsgatan som överklagar planen. De är bland annat oroliga för att det blir mer trafik i området och att bullret då kommer att öka.

Även en privat fastighetsägare överklagar planen. Han hävdar att boendemiljön i området redan påverkas av flispannan som både bullrar och luktar.

Han är nu också rädd för dålig lukt, nedskräpning, råttor, buller, ökad trafik och att hans hus ska minska i värde om återvinningscentralen byggs på A7-området.