Färre brandmän oroar företagare

Förslaget till ny organisation för räddningstjänsten oroar flera deltidsbrandkårer som kan få färre brandmän.

Blir det så måste de vänta på att ytterligare en brandkår också är på plats innan de kan börja med rökdykning. Men om det till exempel börjar brinna på Trelleborg/Sigmas gummifabrik i Hemse måste brandkåren gå in snabbt för att rädda fabriken enligt platschef Jimmy Hofacker.