Landsbygdsturismen ökar

Jakt, fiske och ridsport är räddningen för många lantbrukare. För landsbygdsturismen är den form av turism som växer snabbast just nu.

Enligt LRF bidrar upplevelseindustrin med 1 miljard kronor per år till lantbruket i Sverige. 6 500 av LRF:s 160 000 medlemmar sysslar med turism vid sidan av skogs- och jordbruket, och ytterligare 2000 medlemmar funderar på det.