Rökstopp säljer plåster

Sedan rökstoppet på krogen infördes den första juni så har försäljningen av nikotinplåster ökat över hela landet.

Totalt såldes nära fyra miljoner dygnsdoser av nikotinläkemedel under maj och juni i år.

Även på Gotland ökade försäljningen med drygt tio procent under de senaste två måanderna jämfört med samma period förra året.