Landshövdingen vill ha ministermöte här

Landshövning Marianne Samuelsson vill att höstens möte med EU:s miljöministrar ska hållas på Gotland.

Mötet med ministrarna är preliminärt planerat att hållas i Stockholm och ministrarna väntas diskutera Östersjön och miljöfrågor. -Oron över konsekvenserna av den kraftiga algblomningen och riskerna för nya oljeutsläpp är viktiga frågor för Östersjöns miljö, skriver landshövdingen i sin inbjudan. Hon anser därför att det inte finns någon bättre plats för miljöministrarnas möte än just Gotland. Landshövdingen påpekar också att Gotland har goda erfarenheter av minsitermöten från 2001 då Sverige hade ordförandeskapet i EU. I augusti väntas miljöministern fatta beslut om var mötet kommer att hållas.