Barnböcker för 170 000

Gotlands kommun och länsbiblioteket har fått 170 000 kronor att köpa böcker för till förskolorna från statens kulturråd.

Pengarna skall också gå till att köpa in flera talböcker.