Fortsatt mycket alger

Den kraftiga algblomningar i Östersjön fortsätter med ytansamlingar av blågröna alger.

Särskilt kraftiga ytansamlingar finns öster och sydost om Gotland. Liksom tidigare somrar rör det sig om den giftiga varianten av alger.

Algblomningen väntas nu sprida sig även till sydvästra Östersjön. Trots de ökade vindarna har inte algerna skingrats.

Ablomningen väntas fortsätta även nästa vecka ut.