Avslåt överklagande av flytt

Länsrätten har belsutat att avslå överklagandena från personalen på korttidsboendet i Hemse.

Personalen hade överklagat kommunens beslut att flytta verksamheten från Hemse till Visby.

Länsrätten påpekar att den endast prövar om det kommunala beslutet varit formellt riktigt eller inte.

Att det skulle vara något formellt fel i kommunens beslut har personalen inte hävdat och därför avslår länsstyrelsen deras överklagande.