Tobaksodling görs på försök i Garda

Ägarna till snusfabriken i Roma har nu börjat odla tobak själva, på försök.

Det är en mindre provodling som görs i Garda och fröna till tobaken är en gammal sort som man fått från Skansen.

Idag tillverkar man snus av importerad tobak.

Från och med nästa år räknar ägarna med att anställa ytterligare ett par personer, eftersom man slutit avtal med ett större företag.