Storungs hamn är Gotlands största

De svenska hamnarna hanterar allt mer gods. Det visar statistik från SCB. Landets största hamn i förhållande till godsmängd är Göteborg.

Gotlands största hamn är Storugns i Lärbro som hanterade 2,5 miljoner ton förra året. Näst störst är Slite med 2,4 miljoner ton.

Även de gotländska hamnarna noterade en ökning av godsmängden under förra året.