Karlsövinst för fjärde året i rad

Karlsöbolagets årsredovisning för verksamhetsåret 1 maj 2004 till 30 april i år visar att verksamheten gav ett resultat på drygt 100 000 kronor.

Karlsöbolagets årsredovisning för verksamhetsåret 1 maj 2004 till 30 april i år visar att verksamheten gav ett resultat på drygt 100 000 kronor.

”Det är glädjande att vi för fjärde året i rad går med vinst”, säger Karlsöbolagets VD Lennart Lindgren i en kommentar. Bolaget har därmed - efter tidigare förlustår - fått ekonomiska möjligheter att göra en del underhållsarbeten som förut varit eftersatta på Stora Karlsö, bland annat en renovering av vaktarbostaden,