Polenvecka den 15-21 augusti

Programmet för Polenveckan på Gotland den 15-21 augusti är nu klart.

Bland annat blir det en rad konserter och utställningar, både på landsbygden och i Visby. Det blir polsk mat på ett par olika restauranger och örlogsfartyget Iskra besöker Visby.

En officiell minnessten ska avtäckas på kyrkogården i Lärbro, till minne av dom polacker som avled på krigssjukhuset i Lärbro.

Dessutom blir det ett seminarium om polskt näringsliv, i samarbete med Svenskt Näringsliv.