Vill se skyltar vid sockengränserna

Nu kommer ytterligare ett förslag om skyltar när sockengränserna på Gotland passeras.

I ett så kallat medborgarslag föreslås att sockengränsskyltar skall sättas upp på de större vägarna som informerar om när man kommer in i en socken och även när man lämnar en socken.

I medborgarslaget påpekas att sockennamnet idag bara finns på en skylt vid kyrkan, men han tycker det är viktigt att det står en skylt också när man passerar sockengränsen.

”Jag tror många gotlänningar och även turister vill veta i vilken socken de befinner sig i”, avslutas förslaget som också tidigare av en annan person lämnats till fullmäktige.